Tuesday, September 30, 2014

Giọt buồn tháng chín
Tháng chín lại về  …nao nao nỗi nhớ
Thu nhẹ sang , buồn một thuở xa xưa
Mây xám ngắt rồi rơi thành mưa bụi
Vạt nắng hè đành cúi mặt bỏ đi …

Tháng chin buồn hiu hắt như mọi khi
Chim tung cánh bay vạt về bên ấy
Chợt có lúc ngẫn ngơ buồn … ai thấy
Ôm chuyện lòng mà khép kín niềm đau !

Tháng chín vội sang , thu về chớm lạnh
Có một người đã trở bước sang ngang
Một người sầu cho duyên kiếp bẽ bàng
Chẳng còn ai …đò đã sang bến vắng

Anh tìm về đây một vùng mây trắng
Em ra đi từ ấy vắng lời ca
Chưa bao gìờ khoãng trống được lần ra
Để hôm nay vẫn là mình ly biệt

Tháng chín ngày xưa nay thành kĩ niệm
Cứ theo về … cứ mỗi độ thu sang
Anh loay hoay rồi như hoài tìm kiếm
Chuyện thuở xưa hiện trong áng thơ buồn !SN   30/9/2014 

http://dl7.glitter-graphics.net/pub/729/729747d8za2kbusq.gif http://dl7.glitter-graphics.net/pub/729/729747d8za2kbusq.gif http://dl7.glitter-graphics.net/pub/729/729747d8za2kbusq.gif