Thursday, May 15, 2014

Đò chiềuĐò chiều neo bến trên sông
Một lần lữ khách để lòng lại đây
Ngàn năm đâu có sum vầy
Mà con đò cũ ngu ngây đợi bờ

Lao lung chèo ngược giấc mơ
Cũng đành phận mỏng sương mờ sớm khuya
Qua sông bên ấy ngàn xa
Qua sông ai nhớ chiều tà bóng mây


http://dl7.glitter-graphics.net/pub/729/729747d8za2kbusq.gif http://dl7.glitter-graphics.net/pub/729/729747d8za2kbusq.gif http://dl7.glitter-graphics.net/pub/729/729747d8za2kbusq.gif