Sunday, April 26, 2015

Có những điềuCó những điều chưa kịp nói với nhau
Để tháng năm qua đi tròng trành lỗi hẹn
Từng chiếc lá xuân thì buông trút vội
Nắng mùa xuân trổ úa giọt vàng rơi

Có những điều vẫn muốn nói với nhau
Mà bâng khuâng hỏi lòng sao dâu bể
Điều có thể và điều không có thể
Lẫn vào nhau quyện kín giấc mơ đời

Có những điều như đã nói với nhau
Ánh mắt chao nghiêng nắng chiều tắt chậm
Rúng rính bờ vai lòng riêng chợt thấm
Gót dỗi hờn vội vã ngút đường quen

Có những điều sẽ chẳng nói với nhau
Dõi mắt từng đêm rơi buồn tiếng vạc
Là những lúc đất trời nghe mặn chát
Muối ân tình ai ủ suốt ngàn năm

Có những điều vẫn phải nói với nhau
Dù một lần thôi rồi rơi vào quên lãng
Thì cũng đủ cho một trời lãng đãng
Gọi mùa thu dài tóc cố nhân ơi.
SN